Hagar van het Nieuwlicht

29-11-2009
Hagar ( die nu Toto heet ) is een kleine dondersteen.

Toen wij er waren moest hij nog aan een tuigje naar buiten, maar afgelopen
week zou er voor speciaal een ren gebouwd worden. Hij is namelijk heel erg
graag buiten en is dan haast niet meer te houden.

Met de andere poes is huis wordt er soms gespeeld, maar meestal is Misty
er niet van gedient, en loopt ze op hem te mopperen.
Van het Nieuwlicht________________________________________________________